VISA/5G

Leverantörsoberoende transformatorstationsautomation över 5G.

BAKGRUND 
Digitalisering i kritisk infrastruktur medför speciella utmaningar och behovet av nya, pålitliga lösningar. Med 5G uppstår möjligheten att skapa lokala privata nätverk för säkert och snabbt datautbyte. Förutom högre säkerhet, högre tillförlitlighet och lägre förseningar erbjuder 5G en helt ny miljö för applikationsutvecklare där mjukvara kan vara dynamisk exekveras i molnet eller närmare slutanvändare i "kanten" av nätverket. En av de stora fördelarna med edge computing är förmågan att utföra tidskritiskt skydd och kontroll av applikationer på plats. Denna kombination av låg latens och edge computing-kapacitet tillhandahållet av 5G är mycket tilltalande för skydd och kontroll av kraftsystem. Båda centraliserade och distribuerade automationsarkitekturer kan föreställas i detta scenario, och ett leverantörsoberoende tillvägagångssätt kan utforskas.

FÖRVÄNTAT RESULTAT

Detta projekt kommer tillsammans med partners Hitachi Energy, IETV, Ericsson AB, Telia, Metrum och Luleå tekniska universitet (LTU) demonstrera leverantörsoberoende transformatorstationsautomation över 5G i två scenarier: LTU 5G-testbädden och kantberäkningsklustret, och en Vattenfall-transformatorstation.


PROJEKTPERIOD 
januari 2023 - december 2025

HUVUDFINANSIÄR

VINNOVA


PROJEKTLEDARE 
Luleå tekniska universitet

PROJEKTPARTNERS

Vattenfall, Hitachi Energy, IETV, Metrum, Telia, Ericsson AB

BUDGET
14,8 MSEK