VISA/5G

Leverantörsoberoende automatisering av transformatorstationer över 5G

Mål

Demonstrera tillförlitlig automatisering av transformatorstationer över trådlösa 5G-nätverk och genomförbarheten av 5G edge computing-hårdvara som en öppen och leverantörsoberoende exekveringsplattform.

VISA/5G 
- Vendor Independent Substation Automation over 5G

Detta projekt, tillsammans med partners Hitachi Energy, Ericsson, Telia, IETV, Metrum och Luleå tekniska universitet, kommer att demonstrera leverantörsoberoende transformatorstationsautomation över 5G  i två scenarier; LTU 5G testbädd och kantberäkningskluster och en Vattenfall transformatorstation

Kontakta oss